Сайрам-Өгем мемлекеттік
ұлттық табиғи паркі

По плану на 2022 год запланировано 6 научно-технических советов и проведено 6 заседаний. Планировалась повестка дня, принимались резолюции, составлялись протоколы.

В 2022 году проведено  3 научных семинара, а также опубликовано 7 научных статей в разных научных изданиях.

Туристік бағыттар жөнінде ақпарат
Парк аумағында 11 туристік бағыт ұйымдастырылды, олардың паспорттары Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 2008 жылғы 1 сәуірдегі №93 бұйрығымен бекітілген.