Қош келдiнiздер!
Сайрам-Өгем мемлекеттік
ұлттық табиғи паркі

1. Әзірленген мониториг бағдарламасына сәйкес орнитофауна, териофауна, энтомофаунаға мониторинг, 2007-2011 жылдар ішінде тіршілік ортасына мониторинг жүргізу.
Мақсаты:
Сайрам-Өгем МҰТП  аумағындағы био әртүрлілігінің маңызды бөліктерінің жағдайы - өсімдіктер мен жануарлар, сондай-ақ олардың тіршілік ортасының жағдайы  туралы тұрақты объективті деректер алу. Мониторинг мәліметтерінің негізінде қауымдас пен эко жүйе жағдайын, ООПТ тиімді қызмет етуін бағалау. Өте қиын жағдайлар мен жағымсыз құбылыстардың алдын алу (жою) бойынша шараларды әзірлеу.
Негіздеме:
Бұған дейінгі Батыс Тянь-Шань өңірінің қазақстандық бөлігіндегі жануарлар дүниесі бойынша жүргізілген ғылыми зерттеулер Сайрам-Өгем МҰТП  аумағында ішінара жүргізілді. 2006 жылдан бастап өсімдіктер дүниесі зерттеле бастады. Парктің териофаунасы өкінішке орай, тиісті деңгейде зерттелмеді. Сондай-ақ, энтомофауна бойынша мәліметтер тиісті көлемде жоқ. 2005 жылы парк аумағында Батыс Тянь-Шань био әртүрлілігін сақтау бойынша өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің құрамын анықтап, келешекте мониториг жүргізуге ұсыныс берген Трансшекара жобасының кешенді экспедициясы жұмыс істеді. Мониторингтік алаңқайлар таңдалды, мониторингтік түрлер анықталды. Осыған сәйкес биологиялық әр түрліліктің негізгі компоненттері бойынша парк қызметкерлерінің күшімен мониторинг жүргізілетін болады, ал қажет болғанда ООПТ аумағы ретінде жетекшілік ететін  ҚР ғылыми-зерттеу институттарының мамандарын (шарт бойынша) тарту жоспарлануда. Ұзақ мониторинг нәтижесінде алынған мәліметтер кей кезде өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің әр түр өкілдері санының өзгеру себептерін анықтауға, био әртүрлілікке төнген қауіпті уақытында ауыстыруға және оларды азайту немеме жою бойынша шаралар қабылдауға мүмкіндік береді.  
Басты іс-әрекеттер.
1.Парк қызметкерлері, инспекторлары үшін мониторинг жүргізу, мәліметтерді талдау, нысандарды толтыру жөнінде оқу семинарларын өткізу. 
2. Мониторингтік алаңқайларды таңбалау.
4. Мониторинг жүргізу:
су көлеміне (шекті режим)
жер өсімдіктеріне
жер экожүйесіндегі құстарға 
сүтқоректілерге
5. Алынған мәліметтерді талдау
6. Био әр түрлілікке төнген қауіпті азайту немесе жою бойынша шаралар қабылдау 
2. Сайрам-Өгем МҰТП ғылыми-зерттеу тақырыптары бойынша жұмыстарды жалғастыру
Мақсаты:
Түрлер саны динамикасының себептерін анықтау, оларды қорғау және ұдайы өндіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу үшін ғылыми тақырып объектілерін үнемі зерттеу (зерттеу бағдарламаларына сәйкес).
Басты іс-әрекеттер:
1.Дала жұмыстары
2.Камеральды іріктеу  
3.Есептер жазу
4.Ғылыми мақалаларды жариялау 
3. Сайрам-Өгем МҰТП Табиғат жылнамасы үшін деректер базасын құру                              Мақсаты.
Табиғат жылнамасын сақтауда және шығыс материалдарын пайдалануда қолайлылықты қамтамасыз ету.  Мүдделі тұлғалардың ЖҚ-ға кең қолжетімділігін қамтамасыз ету.
Негіздеме.
Сайрам-Өгем МҰТП –де Табиғат жылнамасы 2006 жылдан бастап жүргізіледі. 2006 жылдан бастап электрондық нұсқалары бар. Деректер базасын құру, оған біртіндеп жинақталған материалды енгізуге, оны жүйелендіруге және максималды түрде тез талдамалы немеме фактологиялық түрде тұтынушыға оның сұратуы бойынша ақпарат беруге мүмкіндік береді.
Басты іс-әрекеттер:
1) Деректер базасы бойынша мамандарды тарту;
2) «Табиғат жылнамасы» бөлімін талдау және жетілдіруге қатысу;
3) Базаны толтыру үшін үнемі ақпарат пен мәліметтер ұсыну

Туризм саласындағы қызметтер
Парк аумағында 10 туристік бағыт ұйымдастырылып, олардың паспорттары Орман және аң шаруашылығының 2008 жылғы 1 сәуірдегі № 93 бұйрығымен бекітілген.